Gear-freak

Full Version: Ikke for alle. Kun for forrykte.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej

I får lige et sammensurium af orgel, guitar, oscillatorer, sequencer tilsat en passende mængde ekko.
Det hele er optaget spor-for-spor, 100% improviseret.

https://www.box.com/s/5cg21ubxu2dnuvvmxj5p
Dette giver mig assosiationer tilbage til 70'ernes tegnefilm på DR 1, god syre heh.