Gear-freak

Full Version: Opstarte heavy stoner rock band(midtjylland)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
hey
jeg er guitarist og har spillet i omkring 4 år. jeg er 19 år, så gerne nogle jævnaldrende(drenge). jeg vil gerne opstarte et tungt rock band fra bunden.(skrive vores eget musik)
Jeg bor lidt uden for Viborg, og har et kælderrum og et trommesæt til ledighed(hvis nu trommeslager ønsker at bruge)
søger: bassist, trommeslager, og anden guitarist. fedt hvis vi kunne lade os inspirere af heavy stoner rock meget i still med disse bands: graveyard, the heavy eyes, brutus, earthless,black sabbath, night sun.(måske har jeg glemt nogle)

email mig hvis interreseret
<!-- e --><a href="mailto:jonadanner@hotmail.com">jonadanner@hotmail.com</a><!-- e -->