Gear-freak

Full Version: Nye øvelokaler i Aalborg
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Godt nyt til alle der mangler et øvelokale i Aalborg!
Efter lang tids forberedelse kan vi nu annoncere, at Aalborg har fået en ny musikforening, nemlig Aalborg Musikforening.
Foreningens primære mål er at etablere et nyt øvelokalekompleks, så den årelange mangel på øvelokaler i Aalborg kan udbedres. Lokalerne er udvalgt, men vi afventer grønt lys fra Aalborg Kommune. Læs meget mere på hjemmesiden og skynd jer at melde jer ind, hvis I vil på ventelisten.

www.aalborgmusikforening.dk
Tillykke til Aalborg og omegn :-)
Tak Smile Det er et længe ventet initiativ. Så må vi håbe det bliver godt.