Gear-freak

Full Version: København - søger musikere til band
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
- ønsker at spille/lave originalt materiale, i stil med "sonic youth", "Klaxons"(kun det første album) og "my bloody valentine"
- har allerede materiale klar
- spiller selv lidt af det hele, men er hyppigst på guitar
- ønsker også at andre i bandet spiller mere end et instrument og/eller synger
- jeg er 24
- jeg har øvelokale
*** skriv til "a@hornsleth.com" hvis der er interesse ***