Gear-freak

Full Version: 35-årig mandlig sanger søger band
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jeg har sunget i mange år og har erfaring fra mange kor og vokalgrupper. 
Mit hjerte banker for funk, rock, soul, pop, vokalharmoni og at eksperimentere. 
Min stemme er god og jeg er seriøs omkring min musik. 
Skriv og lad os finde ud af om vi skal lave musik sammen.