Gear-freak

Full Version: Sælges: Celestion G12H30
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
4 stk. Celestion G12H30, 16 Ohm, pr. stk: kr. 400,-
Jeg kunne godt bruge sådan en enkelt. Hvilken model G12H30 er det? Herritage, gammel, ny ?
Send evt en sms på 30783439
BUMP. Med ny pris.