Gear-freak

Full Version: Pæne billeder af guitarpedaler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Det er tid til at kigge på pæne billeder af pedaler. Hvis man bliver helt forelsket i et af billederne, kan man faktisk købe den pedal, der har stået model til det enkelte billede - Vildt nok [Image: 1f603.png]:D
Carl Martin Comp 1200
Keeley FuzzHead 1000
MXR La Machine 700
Boss Phaser 600


Alle billeder er #sooc #nophotoshop

[Image: attachment.php?aid=287]

[Image: attachment.php?aid=288]

[Image: attachment.php?aid=289]

[Image: attachment.php?aid=290]