Gear-freak

Full Version: Harma El34- retro spritnye sælges
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Har sådan et matched pair fra Watfordvalves som jeg aldrig fik brug for da jeg nu har solgt min gamle Superlead.
Kan se prisen er 36 pund + 20% moms og fragt.

Så er 400kr ikke en ok pris.For 2

Ps de har aldrig været monteret så de er som da jeg købte dem.