Gear-freak

Full Version: Rahbek guitar demo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Der er nogen stykker rundt omkring der gerne ville gøre lidt mere om denne. Nu får I den også.

https://youtu.be/-3ci2xin0DU

Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Nydeligt. Tak for det.

Men hvorfor er det, at hver gang Smittefaderen slukker for "hele firserballaden" - ikke mindst compressoren, så kommer jeg uvægerligt til at tænke på dette klip?  Big Grin Big Grin Big Grin

https://www.youtube.com/watch?v=2tkZ0u6Q-QM

(hvori Alwan tilsyneladende også får det allersidste ord, lader det til  Wink)
Så fik jeg set videoen. Jeg kendte den ikke.

Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk