Gear-freak
S: Ibanez cs9 chorus - Printable Version

+- Gear-freak (https://gear-freak.dk/forum)
+-- Forum: Markedspladsen (https://gear-freak.dk/forum/forum-9.html)
+--- Forum: Køb/salg/bytte (https://gear-freak.dk/forum/forum-10.html)
+--- Thread: S: Ibanez cs9 chorus (/thread-737.html)S: Ibanez cs9 chorus - Sanne - 28-11-2010

Jeg har en Ibanez cs9 chorus pedal i overskud. Pedalen står i Århus men kan sendes...

Pris: 650 + porto